ČLÁNKY

Díky centrálním nákupům by Praha 3 mohla uspořit miliony korun. (OVV)
V době ekonomické recese musí i Praha 3 hledat další úspory v oblasti běžných výdajů tak, aby pokud možno současně nedošlo k omezení služeb ve prospěch obyvatel Prahy 3. Jednou z takových cest může být i zavedení systému centralizovaných nákupů některých komodit a služeb, které jsou v současné době nakupovány samostatně ze strany jednotlivých škol, zařízení poskytujících sociální služby i samotného úřadu - tyto organizace zatím nemohou využívat úspor, které by bylo možné na trhu docílit v případě, že by byl poptáván větší objem dané komodity (např. elektrické energie, plynu nebo kancelářských potřeb) za všechny subjekty společně.

Chceme spravovat městskou část transparentněji a blíže k občanům. (OVV)

10.10.2012 Pád dosud vládnoucí koalice TOP 09 a ODS a ustavení nové za účasti ČSSD otevírá nám, sociálním demokratům, jedinečnou příležitost ukázat voličům a obyvatelům třetí městské části, že to umíme dělat lépe a především transparentněji. V rámci nově vzniklé koalice musíme usilovat především o zprůhlednění zadávání veřejných zakázek a hospodaření radnice.Koskuba: Člověka mrazí. Neviditelní a skutečně mocní v pozadí rozhodují o státech a národech. Čeká nás pád. Nenávist a zloba fanoušků knížete a zadnice USA… (KVV)
Poslanec ČSSD Jiří Koskuba říká, že dochází k něčemu, jako byl konec Říše římské. Nesmiřitelnost tábora poražených v prezidentské volbě mnohdy hraničí s nenávistí, vulgaritou a zlobou. Kdo chce, může rozpor mezi slovy a činy firmy ANO vidět. Pouze přelézt ze zadnice SSSR do jiné, stejně veliké, mu připadá nejen krajně nevhodné, ale přímo ubohé. Popřál, aby lebka, přilba, meč sv. Václava i svatováclavská koruna císaře Karla IV. byly nadále váženým a lidmi ctěným symbolem jejich stále existujícího českého státu. 

AKTUALITY

Máte nárok na příspěvek na bydlení? (OVV)
Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník či nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu a současně se skutečným bydlištěm v bytě. Obě podmínky se vztahují nejen na oprávněnou osobu (žadatele), ale také na všechny společně posuzované osoby. Obě podmínky trvalý pobyt i faktické bydlení v bytě musí být splněny současně.

Dávka je určena pro rodiny či jednotlivce s nízkými příjmy, ze kterých přispívají na úhradu nákladů na bydlení. Za příjem se považuje i přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek.Pražští mladí sociální demokraté připravili petici proti vládě, pomozte ji dostat do sněmovny! (OVV)

10.10.2012 Aktivita mladých sociálních demokratů v Praze, kde mám tu čest být jedním z místopředsedů a v rámci činnosti předsednictva mít na starosti propagaci, neutuchá ani na jaře a v létě. V současné době se v průběhu mítinků a akcí MSD v Praze vybírají podpisy pod petici požadující odchod vlády Petra Nečase, která svojí činnosti nejen podrývá ekonomiku naší malé země, ale ničí rovněž demokratickou kulturu a poslední zbytky důvěry obyvatel v politiky. Pomozte ji dostat k projednání na plénum poslanecké sněmovny.Tisková zpráva: Praha v letošním roce navýší finanční prostředky určené pro poskytovatele sociálních služeb i platy sociálních pracovníků (KVV)
Tendence stárnutí pražské populace je ve střednědobém horizontu nezpochybnitelná. Podle odhadu ČSÚ bude na území HMP v roce 2020 o 1400 osob ve věku 80+ více než dnes. V souvislosti s demografickým vývojem se tak zvyšuje potřeba zajištění kvalitní specializované péče s ohledem na specifické potřeby jednotlivých osob (stařecká demence, autismus, Parkinson, Alzheimer apod.). „Praha si uvědomuje nutnost průběžně a systémově navyšovat početní stavy pracovníků přímé péče, zdravotního personálu, průběžně vzdělávat sociální pracovníky a také se více zaměřit na specializovanou péči,“ uvedla Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro sociální oblast.

AVÍZA

Praha 6 Praha 5 Praha 10 Praha 14 Praha 9 Praha 4 Praha 2 Praha 13 Praha 12 Praha 11 Praha 15 Praha 1 Praha 7 Praha 8 Praha 3

POSLEDNÍ NOVINKA

Nákladové nádraží zachráněno. Teď vymyslet, co s ním

Téma žižkovského Nákladového nádraží se táhne již několik let. Zatímco pravice by ráda místo zastavěla, sociální demokracii a středovým stranám na radnici Prahy 3 se podařilo prosadit památkovou ochranu místa. Respektive za památku byla prohlášena hlavní budova sestávající z administrativního křídla podél ulice Jana Želivského a dvou křídel, která sloužila jako překladiště materiálu a zboží.

 Pokračování

DALŠÍ NOVINKY