Musíme zamezit tlaku developerů!


Zastavět nějaký pozemek je poměrně jednoduché. Poněkud těžší už je vytvořit park v hustě zastavěné oblasti. Lidé přitom nepotřebují k životu jenom byty, kanceláře či školy, ale také ostrovy a ostrůvky zeleně.
Tohle bychom jako představitelé naší městské části měli brát v úvahu bez ohledu na to, zda zasedáme v městské radě, či jsme v opozici. My všichni zde bydlíme a budou tu bydlet i naše děti a vnuci.
Proto je nutné jasně vymezit developerům mantinely. Příkladem chybného rozhodnutí je nedávno schválená změna územního plánu U Kněžské Louky, kde má dojít k zástavbě pozemku určeného pro zeleň novým bytovým domem. Proti této změně se přitom vyslovila např. i Hygienická stanice a Národní památkový ústav. S dalším úbytkem zeleně v již tak hustě zastavěném území nemohu souhlasit.
Do budoucna však bude zejména nutné zodpovědně se postavit k dalšímu využití Nákladového nádraží Žižkov a sousedícího Central Parku. Obrovskou volnou plochu Nákladového nádraží  je nutné využít v zájmu občanů – při plánování zástavby musí být dostatečně velká plocha zachována pro veřejný park, školku a dětská hřiště.
Jednoznačné ne je pak nutné říci úvahám o další výstavbě na Parukářce či rozšiřování developerského projektu Central Park. Právě volný pozemek ze západní strany přiléhající k současným budovám Central Parku by měl být podle záměru developerů z plochy pro rekreaci a zeleň přeměněn na plochu určenou k další výškové zástavbě. MČ Praha 3 tento záměr v první fázi posvětila, ovšem naštěstí ho podmínila kladným vyhodnocením urbanistické studie, takže nic není ještě ztraceno a další využití tohoto území bude předmětem dalšího posuzování ze strany Magistrátu hl. m. Prahy.  
Je nutné zvednout hlavu a říci ne nekoncepční zástavbě posledních zbytků zelených ploch v naší městské části. My tu totiž (a to bez ohledu na politickou příslušnost) budeme bydlet ještě dlouhá desetiletí. Majitelé developerských firem ne.
 
Miroslav Poche
zastupitel hl. m. Prahy za ČSSD