Privatizace nesmí být strašákem.


Sociální demokraté proto chtějí jasně stanovit dlouhodobá pravidla pro privatizaci obecních bytů. Především vytvoříme jasný seznam bytů, které zůstanou obci a které půjdou do privatizace. Zároveň budeme prosazovat dokončení privatizace do roku 2014. Občané tak budou vědět, jestli si budou moci byt koupit a za jakých podmínek a cen. A to podle skutečné kvality bytu a jeho umístění. Proto také navštíme každý dům, abychom si udělali jasnou představu, v jakém stavu jsou a jakou kvalitu bydlení poskytují. Byty, které nebudou prodány pak zůstanou ve vlastnictví městské části a budou u nich transparentně a ohleduplně nastavena pravidla pro určování výše nájmu. V tomto směru také budeme prosazovat zastavení deregulace nájemného. Dokončení tohoto procesu musí být spojeno s dlouhodobě udržitelným plánem, jak nakládat s výnosem z prodeje obecních bytů. ČSSD bude prosazovat, aby tyto prostředky byly využity na investice s dlouhodobou návratností, především do bytového fondu. Cílem je, aby zajistily dodatečný příjem do městské pokladny, který bude možné využít na poskytování kvalitnějších služeb obyvatelům Prahy 3.
 
Irena Ropková
kandidátka do zastupitelstva MČ Praha 3 za ČSSD