Úspěch sociální demokracie v rámci nové koalice závisí na zodpovědném přístupu nás všech.


Aktivní přístup členské základny je potřeba vždy, ve chvílích, kdy strana skutečně může v rámci územního celku rozhodovat o osudu nás všech, je potřeba dvojnásob. Taková chvíle právě přišla. Někteří naši zástupci v rámci zastupitelstva městské části usedli do křesel radních a sociální demokracie tak může lépe než předtím ovlivňovat přítomnost a budoucnost ŽižkovaPrahy 3. Úloha celé naší obvodní organizace je o něco významnější, než v ostatních městských částí. Právě my všichni můžeme nyní dobrou správou našeho obvodu napravit pošramocenou reputaci, kterou ve vztahu k radnici zanechal Pavel Hurda a jeho Občanská demokratická strana.

Z tohoto důvodu pro nás všechny vyvstávají nové úkoly, jejichž řešení nebude vždy jednoduché, musíme se s nimi však poprat a navzájem si s jejich plněním pomáhat.

Velmi důležitý úkol má každý řadový člen naší strany, bez ohledu na to, zda zastává nějakou funkci ve straně či v rámci zastupitelského sboru a rady. Jedná se o úkol svojí činností aktivně podporovat politiku, kterou sociální demokracie v rámci koalice bude na základě programového prohlášení prosazovat, ať už z hlediska kontroly našich radních a místostarostů z hlediska souladu jejich chování s programem sociální demokracie, tak z hlediska všestranné podpory jejich úsilí. Splnění tohoto úkolu vyžaduje aktivní přístup na členských schůzích a neplnění povinností pouze na půl plynu.

Důležité úkoly mají i představitelé naší strany na radnici. Nejen, že musí samozřejmě spravovat naší městskou část svědomitě a poctivě, musí navíc svojí činnost skutečně dávat najevo a postarat se o to, aby úspěchy nás všech v rámci práce na radnici nepřipadly v očích veřejnosti na účet některého představitele radnice z jiné politické strany. Nejde však jen o povinnost skládat účty veřejnosti, naši radní a místostarostové musí o své činnosti řádně a včas informovat členskou základnu tak, aby byla umožněna kontrolní funkce členů ve vztahu k jejich představitelům.

Nejdůležitější úkol má ale bezesporu Obvodní výkonný výbor, který musí v následujících měsících a letech zodpovědně využívat plody práce nás všech, koordinovat společné úsilí a upozorňovat na nedostatky, které zákonitě nastanou.

Zmínil jsem pouze část úkolů, které nás v budoucnu čekají, které budeme muset řešit a které se na nás budou valit jako lavina. Nesmíme však tuto šanci propásnout a ukázat našim politickým protivníkům a obyvatelům naší městské části, že nám tyto úkoly dělají obtíže.

Musíme uspět – a uspět můžeme jenom díky zodpovědnému a aktivnímu přístupu.

Ivan Holeček