Pražští mladí sociální demokraté připravili petici proti vládě, pomozte ji dostat do sněmovny!


Příprava jakékoliv petice vyžaduje pečlivé zvážení všech detailů. Je vždy na posouzení jejich autorů, kdo bude adresátem petice, jak dlouho bude probíhat výběr jednotlivých podpisů a jakou formou bude realizován. Nakonec i samotný text, pod který se občané mají podepisovat, může v mnohém ovlivnit úspěch celé akce. Příliš radikální požadavky mohou umírněné spoluobčany odradit, pod příliš alibistický text se ale nikdo z rozhořčených nepodepíše.

Adresátem naší petice je poslanecká sněmovna, výběr probíhá nárazově na akcích, kde se nachází stánek Mladých sociálních demokratů a dále v rámci každodenní činnosti MSD. Text této petice, jehož mám tu čest být autorem, však není ani radikální, ani ustrašená. Vystihuje požadavek každého slušného občana České republiky, kterému není lhostejný osud naší země a kterého činnost současné vlády znechucuje adekvátně k tomu, jak v médiích vyplouvají další a další skandály povedené partičky kolem premiéra Nečase.

Posuďte sami:

1. Jakožto občané České republiky, kteří v sobě i přes nespočet korupčních afér současné vládní koalice stále ještě chovají plnou důvěru v demokratické zřízení a kterým není lhostejný osud naší země, žádáme vládu Petra Nečase, aby bez odkladu podala demisi. Další fungování této vlády znamená pošlapání všech demokratických, sociálních a morálních hodnot spojené s neodvratnou hrozbou trvalé společenské krize. Se současnou vládou v čele hrozí zemi mj. kolaps veřejných rozpočtů, úplná demontáž systému sociálních služeb, chudoba a prudký nárůst extremismu.

2. Žádáme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o bezodkladné přijetí návrhu adresovaného prezidentu České republiky ve smyslu čl. 35, odst. 2 Ústavy České republiky. Na základě tohoto návrhu prezident rozpustí poslaneckou sněmovnu.

3. Žádáme prezidenta republiky o vypsání předčasných voleb do poslanecké sněmovny tak, aby v zájmu stability proběhly v nejbližším možném termínu.

Jistě vás zajímá, jaký úspěch měla tato petice během dosavadních setkání s občany a jak dlouho bude její výběr probíhat. Než na tuto otázku odpovím, předešlu, že na nedávném zasedání krajské rady MSD v Praze bylo jednomyslně schváleno, že výběr petice bude probíhat až do chvíle, než se pod text podepíše desátý tisící občan. Proč tak vysoké číslo? Odpověď nalezneme v jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dolní sněmovně parlamentu je možné adresovat jakoukoliv petici, avšak jen taková, která obsahuje deset tisíc a více podpisů, musí být poslanci projednána.

V současné chvíli jsme na plných tisíci podpisech, je proto nutné získat ještě desetkrát tolik. Lidé petici sami na akcích vyhledávají a podepisují ji v takovém množství, že často ani propisky a volné papíry nedostačují. Potřebujeme však i vaší pomoc.

Petiční archy jsou k dispozici u obvodního tajemníka Václava Lehnera či v sekretariátu Mladých sociálních demokratů v Lidovém domě. Neváhejte si je vyžádat během schůze místních organizací či obvodního výkonného výboru nebo kdykoliv v úředních hodinách sekretariátu a pomozte dobré věci.

Děkujeme!

Radek Hlaváček, předseda MSD Praha 3 a místopředseda KR MSD Praha