Pomůže nový loterijní zákon omezit počet heren v naší městské části?


V současné době je v připomínkovém řízení věcný záměr Ministerstva financí na vydání nového zákona o provozování sázkových her, který by měl zpřísnit a zprůhlednit podmínky tohoto podnikání. Podle záměru Ministerstva by měly obce přijít o řadu svých stávajících kompetencí v oblasti výherních hracích přístrojů, a to přesto, že právě obce musí řešit negativní dopady s tím související. Podle jedné z variant věcného záměru Ministerstva by mohly dokonce přijít i o příjmy, které jim nyní z povolování přístrojů plynou. Z pohledu Prahy proto bude nutné důrazně prosazovat zachování povolovací, kontrolní i regulační funkce obcí co se týče výherních hracích přístrojů.

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že možnosti obrany již nyní existují, ovšem reálně se v Praze využívají nedostatečně. Někdy se zdá, že zájmy úzké skupiny majitelů heren jsou v Praze nadřazeny zájmům ostatních obyvatel. Na konci roku 2008 byla provedena kontrola heren v Praze, více jak polovina z nich, tedy 651, nevyhověla provozním principům, z nich 2/3 nevyhověly ani při opakované kontrole a z nich ½ opakovala prohřešek i potřetí. Zastupitelstvo hl. m. Prahy přesto v prosinci na svém jednání zamítlo návrh na jejich vyřazení a ponechalo jim možnost nápravy do dubna 2009. Pokud chtějí obce zachovat regulační pravomoc, musí ji využívat a ne dávat další a další šance provozovatelům, kteří opakovaně porušují podmínky.

Bude také nutné, aby nový herní zákon stanovil pravomoci obcí v oblasti nových typů hazardních her, zejména videoloterijních terminálů, které obce v současné době nemohou regulovat. Tyto moderní hrací přístroje se rozšiřují i do míst, odkud předtím obce svými vyhláškami vytlačily klasické automaty. Na počátku roku 2008 bylo v Praze povoleno 682 kusů videoloterních terminálů, na počátku roku 2009 se jednalo již o 2749 kusů, což znamená více než 300% meziroční nárůst. Živelnému vývoji hazardních her v současné době nic nebrání.

Toto téma by se mělo stát i jedním z bodů kampaně pro nadcházející volby. Pražská ČSSD dlouhodobě prosazuje redukci herních míst i plošné omezení jejich provozní doby.

 

Ing. Mgr. Irena Nováková

členka OVV a MO Horní Žižkov