Tiskové zprávy

V obřadní síni žižkovské radnice proběhla slavnostní imatrikulace studentů Akademie umění a kultury pro seniory

V návaznosti na rozšíření celopražské sítě Akademie umění a kultury pro seniory i o základní uměleckou školu sídlící ve Štítného ulici se v předposledním říjnovém pondělí uskutečnila v obřadní síni žižkovské radnice slavnostní imatrikulace nových studentů. Té se za přítomnosti představitelů radnice i hlavního města zúčastnilo přes šedesát seniorů.

 Pokračování

NOVINKA V ZUŠ ŠTÍTNÉHO

V rámci projektu Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy se na základě přání veřejnosti a pod záštitou radní Ireny Ropkové otevírá na Základní umělecké škole ve Štítného ulici pro seniory rovněž bezplatný multimediální obor.

 Pokračování

Máte nárok na příspěvek na bydlení?

Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník či nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu a současně se skutečným bydlištěm v bytě. Obě podmínky se vztahují nejen na oprávněnou osobu (žadatele), ale také na všechny společně posuzované osoby. Obě podmínky trvalý pobyt i faktické bydlení v bytě musí být splněny současně.

Dávka je určena pro rodiny či jednotlivce s nízkými příjmy, ze kterých přispívají na úhradu nákladů na bydlení. Za příjem se považuje i přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek.

 Pokračování

Pražští mladí sociální demokraté připravili petici proti vládě, pomozte ji dostat do sněmovny!

10.10.2012 Aktivita mladých sociálních demokratů v Praze, kde mám tu čest být jedním z místopředsedů a v rámci činnosti předsednictva mít na starosti propagaci, neutuchá ani na jaře a v létě. V současné době se v průběhu mítinků a akcí MSD v Praze vybírají podpisy pod petici požadující odchod vlády Petra Nečase, která svojí činnosti nejen podrývá ekonomiku naší malé země, ale ničí rovněž demokratickou kulturu a poslední zbytky důvěry obyvatel v politiky. Pomozte ji dostat k projednání na plénum poslanecké sněmovny.

 Pokračování

Úspěch sociální demokracie v rámci nové koalice závisí na zodpovědném přístupu nás všech.

10.10.2012 Sociálním demokratům se vstupem do koalice v rámci naší městské části otevřely zcela nové možnosti, závisí ale jen a jenom na nás, členech ČSSD v Praze 3, jak s touto šancí naložíme. Měli bychom především aktivně podporovat naše zástupce v radě a být jim při rekonstrukci takzvaného Hurdistánu zpět na vlídnou a dobře hospodařící městskou část nápomocni. Zároveň však musí členská základna plnit kontrolní funkci zástupců ČSSD v radě tak, aby bylo jisté, že se sociální demokracie do paměti obyvatel zapíše veskrze pozitivně.

 Pokračování

Privatizace nesmí být strašákem.

Přístup dnešního vedení žižkovské radnice k prodeji obecních bytů vyvolává značnou nejistotu mezi jejich uživateli. Ceny srovnatelných bytů se často liší a v porovnání s ostatními městskými částmi jsou výrazně vyšší. Není také jasné, které byty budou prodány a které zůstanou ve správě městské části. Lidé nevědí, jestli se plánuje privatizace jejich bytů či nikoliv. Informace často nejsou k dispozici nebo se rychle mění. Jinak řečeno, kolem privatizace panuje značný chaos.

 Pokračování

Pohled na rozpočet Prahy 3.

Rozpočet Prahy 3 na rok 2010 je deficitní. Příjmy činí 1169 mil. Kč, výdaje 1218 mil. Kč a deficit 49 mil. Kč. Deficit je pokryt zapojením zůstatků z minulých let. Více než 100 mil. Kč z vybraného nájemného z obecních domů radnice převádí do obecního rozpočtu. Rizikem pro budoucnost je vysoký strukturální deficit rozpočtu Prahy 3.

 Pokračování

Bémova epopej pokračuje.

Úsilí pražského magistrátu vedoucí k přesunu Slovanské epopeje z Moravského Krumlova do Prahy se v kontextu současného stavu pražských výstavních prostor jeví jako špatný vtip. Pražští radní v čele s primátorem Pavlem Bémem se pokoušejí argumentovat nevyhovujícími podmínkami v areálu krumlovského zámku, pozornost by ale měli spíše napřít směrem k obnově reprezentativních prostor v rámci města, voliči jim svěřeného, a úsilí směrem k zpytování vlastního svědomí.

 Pokračování

Územní plán musí sloužit zájmu Pražanů, ne developerů.

Developeři mají jasno – v Hlavním městě Praze je nutno zastavět každou proluku mezi domy a každý sebemenší zelený plácek. Vedení města má také jasno. Podle něj jsou aktivity developerů pro metropoli pravým požehnáním a je nutné je podporovat všemi prostředky. Jasno má ovšem i ČSSD. V tom, že tudy cesta nevede.

 Pokračování

Musíme zamezit tlaku developerů!

Rozumný hospodář se pozná podle toho, že umí rozpoznat dlouhodobý prospěch před krátkodobými zisky. Dobrý starosta, radní, či zastupitel se pak pozná tak, že vidí dál než v horizontu jednoho či dvou volebních období.

 Pokračování

  stránka 1/4   následující>>