V obřadní síni žižkovské radnice proběhla slavnostní imatrikulace studentů Akademie umění a kultury pro seniory


V návaznosti na rozšíření celopražské sítě Akademie umění a kultury pro seniory i o základní uměleckou školu sídlící ve Štítného ulici se v předposledním říjnovém pondělí uskutečnila v obřadní síni žižkovské radnice slavnostní imatrikulace nových studentů. Té se za přítomnosti představitelů radnice i hlavního města zúčastnilo přes šedesát seniorů.

Úspěšný projekt bezplatné kulturní a umělecké akademie třetího věku již od roku 2015 umožňuje seniorům v hlavním městě pod patronací pražské radní Ireny Ropkové využít naplno svůj volný čas a věnovat se studiu v některém z nabízených výtvarných, dramatických či hudebních oborů. Zázemí i pedagogický sbor obstarávají základní umělecké školy, které díky projektu efektivněji využívají svěřený majetek a vedou své žáky k pěstování tolik potřebné mezigenerační solidarity. Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy, jak zní oficiální název unikátního projektu, se postupně rozšířil až na šestnáct základních uměleckých škol v metropoli. Od tohoto školního roku tak funguje i na území naší městské části, a to konkrétně na základní umělecké škole, jež sídlí ve Štítného ulici.

Jednotlivé školy svým studentům nabízejí kromě nevšedních zážitků a kvalitního uměleckého vzdělávání rovněž celou řadu doprovodných aktivit, přičemž ta nejvýznamnější, tedy slavnostní imatrikulace, se na naší žižkovské radnici odehrála o předposledním říjnovém pondělí. „Mám vždy obrovskou radost, když se na některém místě v Praze koná tento krásný obřad, protože umožňuje našim seniorům naplno si vychutnat okamžik pomyslného návratu do studentských let, a to i s hudebním doprovodem a standardními oficialitami tak, aby si akci co nejvíce užili,“ vysvětluje radní hlavního města Irena Ropková, která za celým projektem stojí. „Jako zastupitelka v Praze 3 jsem se moc těšila na okamžik, až se do projektu zapojí i základní umělecké školy na území naší městské části,“ dodává.