Volební program ČSSD pro Prahu 3 zkrácená verze.


Česká strana sociálně demokratická chce, aby byla naše čtvrť,
Praha 3 – přátelská k občanům
  •  Michal Kucián
Celý svůj život žiji na Praze 3. Chodil jsem tu do mateřské a základní školy, absolvoval jsem zde Gymnázium Sladkovského. Mnoho lidí mě tu zná a ví, že mi na této městské části velice záleží. Jsem připraven zajistit příjemný život všem obyvatelům bez rozdílu. Mé oblasti zájmu v komunální politice se dají shrnout do dvou vět: „Bydlení je právo každého“ a „Strážníkům boty místo botiček.“ Prosazuji přímý kontakt zastupitele s občany, proto každý kdo chce, mě může kdykoliv oslovit na emailu lachimmichal@seznam.cz, nebo formou textové zprávy na telefonním čísle 728 947 945.
Takže neváhejte a ptejte se na to, co Vás zajímá.
 
Praha 3 – bezpečná
Když jdu po ulici, nechci mít strach, že mě někdo přepadne. Když jdu domů, nechci se bát, že bude můj byt vyloupený. Když jdu k autu, chci ho najít na svém místě. Nechci být ohrožován kriminalitou spojenou s všudypřítomnými hernami a zastavárnami. Nechci se bát o své rodiče.
A hlavně chci vědět, že cesta mých dětí kamkoli bude bezpečná.
 
Proto usilujeme o následující cíle:
-       Praha 3 nepotřebuje nové ředitelství za 100 milionů, ale strážníky, kteří budou znát a pravidelně obcházet svůj okrsek.
-       Efektivní využití systému bezpečnostních kamer, který bude v případě potřeby rozšiřován do lokalit se zvýšeným bezpečnostním rizikem.
-       Omezení počtu a provozní doby heren do půlnoci. Důsledný postih za nedodržování platných vyhlášek.
-       Veškeré příjmy městské části z loterií a her shromáždit do zvláštního fondu. Využít tento výhradně na podporu prevence kriminality a rozvoj aktivního trávení volného času.
-       Účinná podpora programů prevence kriminality, protidrogových a protigamblerských programů. 
-       Zvýšení osobní bezpečnosti slabých a seniorů a jejich ochrana.
  • Irena Ropková
Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Již v průběhu studia jsem byla zaměstnána na Magistrátu hl. m. Prahy, kde jsem se postupně seznamovala s problematikou správy hlavního města. Působila jsem také v advokátní kanceláři se specializací na obchodní právo. Postupem času mne zprvu letmý pohled do světa politiky přesvědčil, že se chci aktivně zapojit do práce v zastupitelstvu městské části. Před několika lety jsem vstoupila do ČSSD, protože pro mne solidarita není jen prázdným pojmem, ale odmítnutím lhostejnosti k životům ostatních lidí. Nehodlám ale podporovat příživníky ani rozhazovat peníze na populistické sliby. Představitelé radnice jsou tu proto, aby garantovali bezpečný a důstojný život všech obyvatel. To musí být přednější než současné vyhazování peněz na zbytečné megalomanské projekty, netransparentní zakázky a prodeje majetku. Jen tak se stane Praha 3 přívětivějším místem pro všechny.
 
Praha 3 – pro rodinu
Chci svou mladší dcerku ráno odvést do jeslí. Chci, aby můj starší syn trávil svůj volný čas s kamarády zdravou a smysluplnou aktivitou. Chci mít jistotu, že o mé rodiče bude postaráno, zatímco budeme v práci. Potřebuji vědět, že se mám na koho obrátit se žádostí o radu či pomoc, kdyby někoho z mé rodiny potkala nenadálá nepříjemná událost.
Proto usilujeme o následující cíle:
-       Nová místa v jeslích a MŠ a flexibilní provozní doba všech předškolních zařízení.
-       Hřiště pro volnočasové aktivity starších dětí, např. pro míčové hry, tenis nebo skateboarding
-       Dostupná zdravotní péče pro seniory, nemocné a zdravotně postižené osoby- ordinace gerontologa pro seniory
-       Otevření denního stacionáře s komplexním poradenským servisem pro občany potřebující celodenní péči.
-       Pomoc potřebným formou terénní péče, aby mohli zůstávat ve svých domovech- docházka zdravotních sester a terénních pracovníků
-       Podpora projektů pro pomoc nezaměstnaným a lidem v krizových situacích, především formou grantů, zapojení nezaměstnaných do úklidu veřejných prostranství
  • Miroslav Poche
Už od mládí mám rád velké výzvy a dobrodružství. Možná i proto jsem během části studií politologie a ekonomie působil jako poválečný pozorovatel OBSE v Bosně a Hercegovině a možná i proto jsem po krátké kariéře úředníka na ministerstvech zahraničí a zemědělství přijal roku 2002 nabídku kandidovat do zastupitelstva.
Mojí největší ambicí a touhou je učinit z Prahy 3 městskou část ekologicky šetrnou, přátelskou k jeho obyvatelům a hlavně plnou parků, zeleně a míst, kde si občané mohou odpočinout. Jsem dlouhodobým kritikem nezodpovědné a divoké betonové zástavby každého volného místa v Praze a snažím se zabránit developerům ve výstavbě obrovských kancelářských objektů na úkor zeleně a občanů. Jako zastupitel jsem nikdy nejednal proti zájmům svých voličů, naopak – světlou budoucnost našeho města vidím v širším zapojení občanské společnosti do rozhodovacích procesů města. Pojďme to společně dokázat.
 
 
Praha 3- pro zelený domov
Když ráno překročím svůj práh, chci procházet čistými a bezpečnými ulicemi. Chci, aby moje děti byly zdravé, mohly si hrát v zeleni a dýchat čistý vzduch. Chci mít jistotu, že mě bezdůvodně nevystěhují a že budu mít na nájem. Chci vědět, že můj oblíbený park neustoupí divoké betonové zástavbě.
 
Proto usilujeme o následující cíle:
-       Zveřejněníjasnéhoseznamu domů určených k privatizaci, která bude provedena za ceny obdobné s ostatními srovnatelnými městskými částmi.
-       Zmrazení nájemného v obecních bytech a snížení nájemného v těch, které nebudou splňovat standard, část vybraného nájemného vracet formou oprav zpět do konkrétního domu.
-       Nový rozsáhlý park a tržnice specializovaná na české zemědělské produkty na Nákladovém nádraží Žižkov. Nerozšiřování zástavby Prahy 3 na úkor zeleně a bez zajištění odpovídajícího občanského vybavení.
-       Vyjednání linky elektrobusů na Vítkov s Dopravním podnikem, dráha pro in-line brusle a cyklostezka spojujících Vítkov s Jarovem.
-       Rozšiřování klidových zelených zón spolu s hygienickými zařízeními- revitalizace vrchu Vítkova, lesoparku Krejcárek a Kostnického náměstí.
  • Bohuslav Nigrin
Narodil jsem se na Vinohradech, později jsem se přiženil na Žižkov a celý život pak zůstal věrný nejen své ženě, ale i svému Žižkovu. Svůj domov zde našla také větší část mé rodiny. Vystudoval jsem strojní fakultu ČVUT v Praze a stále pracuji jako projektant. Po roce 1989 jsem spoluzakládal projektovou společnost QUANTE s.r.o., takže jsem získal i zkušenosti se soukromým podnikáním. Jako koordinátor projektů jsem se naučil komplexnímu pohledu na každý úkol a nutnosti třeba i slevit ze své profese ve prospěch co nejkvalitnějšího celku.
Rodinné zázemí a výchova tří dětí mě vždy vedly k zapojování do veřejného života. I proto mě mé názory před deseti lety přivedly do sociální demokracie a od roku 2002 jsem členem zastupitelstva v Praze 3. V letech 2003-2006 jsem byl zástupcem starosty pro oblast školství. Za možnost věnovat se plně své profesi i veřejným záležitostem vděčím plně podpoře své ženy.
Praha 3 je krásná, historická i moderní čtvrť, s romantickými zákoutími i krásnými parky. Svojí prací chci přispět k tomu, aby se takto rozvíjela i nadále, a aby zde příjemný domov nacházeli mladí i starší, lidé majetní i méně majetní, romantičtí stejně jako praktičtí.
 
Praha 3 – hospodárná
 
Od svých zastupitelů očekávám, že budou mít na zřeteli především důstojný život občanů. Očekávám, že se svěřenými finančními prostředky budou nakládat maximálně hospodárně a efektivně.  Předpokládám, že ani zastupitelé, ani úředníci přede mnou nebudou nic tajit a budou se mnou jednat na základě oboustranné důvěry jako s rovnoprávným partnerem. 
 
Proto usilujeme o následující cíle:
-       Revize současných zakázek a uzavřených smluv, nastavení jasných podmínek zadávání, odstranění překážek pro účast malých firem a živnostníků.
-       V rámci efektivity hospodaření sloučení společností ve vlastnictví obce do jedné, otevřené informování o jejím hospodaření.
-       Důraz při udělování grantů na kvalitu projektu a minulé výsledky, nikoli jen na osobu či firmu žadatele.
-       Získávání finančních prostředků na nové projekty formou vícezdrojového financování.
-       Zveřejňování informací z jednání rady, zastupitelstva, komisí a výborů na internetu.
-       Veřejné diskuse s občany o strategických záměrech a projektech.