Něco málo o OVV ČSSD Praha 3


 Na území městské části Praha 3 vznikly a působí 4 místní organizace ČSSD, které na počátku roku 2010 sdružují 124 členů. V jednotlivých místních organizacích jsou počty členů následující: Vinohrady 40, Horní Žižkov 33, Dolní Žižkov 21 a Parukářka, která vznikla v minulém roce, 30 členů. Pět našich členů je v zastupitelstvu městské části Praha 3 a pracuje ve 12 komisích a výborech zastupitelstva. Jeden náš člen byl zvolen do zastupitelstva hlavního města Prahy a podílí se na práci výboru územního rozvoje, výboru pro infrastrukturu a výboru pro kulturu a volný čas.
Pracujeme rovněž v ústředních odborných komisích ČSSD (např. komisi pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pracovní skupině pro elektronizaci veřejné správy, kulturní), v krajské kontrolní komisi ČSSD či odborných komisích ČSSD Praha (bezpečnostní komise, komise pro informatiku a veřejnou správu) a dalších.
Naši lidé nejenom pracují, ale rádi spolu přátelsky posedí a popovídají nebo zajdou na kulturní akci. V minulém roce se uskutečnilo několik hezkých setkání na představeních v pražských divadlech či na koncertech.
 Naše členská základna v místních organizacích, pokud se týká věkového složení či profesního zaměření, je velmi rozmanitá. Naši lidé byli a jsou např. skvělými sportovci či  významnými odborníky ve svých zaměstnáních, počínaje dělníky až třeba po spolupracovníky ministrů vlády ČR. Celou tuto rozmanitou skupinu lidí spojuje zájem ovlivnit regionální i státní politiku v zájmu většiny poctivých občanů. Jsme přesvědčeni, že Česká strana sociálně demokratická - nejstarší politická strana v České republice, kumuluje v sobě sumu ideálů a hodnot, které jsou důležité pro důstojný život všech našich občanů. Tedy nejenom těch, kteří momentálně žijí v blahobytu a nechtějí slyšet o tom, že i velmi poctivě pracující člověk nemá přebytek peněz a materiálních statků.
 Snažíme se o to, aby naše městská část neztrácela své charisma získané v dobách minulých, své bohatství, materiální a duchovní hodnoty, nabyté našimi předky. Chceme přispívat k tomu, abychom se zde cítili bezpečně a doma. Snažíme se o to, aby naši potomci nezdědili po nás zničenou zemi a nemuseli nás jednou nazvat „lidem odpadových hald“. Chceme ovlivnit, aby obyvatelé Prahy 3 zde rádi žili a nemuseli se stěhovat proti své vůli jinam. 
V souladu s volebním programem ČSSD http://www.cssd.cz/program/volby-2013/ se chceme co nejlépe připravit k příštím volbám a vyzvat voliče, spoluobčany a sympatizanty k tomu, aby se neobávali otevřeně kontaktovat naše kandidáty do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, náš sekretariát či jednotlivé funkcionáře se svými náměty, problémy či stížnostmi.