Poliklinika Jarov jako soukromý subjekt: To nesmíme dopustit!


O svěření polikliniky Jarov přitom opakovaně projevila svůj zájem MČ Praha 3 a zavázala se zachovat zdravotnickou péči alespoň ve stávajícím rozsahu, ponechat polikliniku ve vlastnictví obce a poskytovat potřebné investiční a neinvestiční dotace. MČ se přihlásila i do výběrového řízení, ovšem daleko větší iniciativa měla vzniknout již v dubnu 2009, kdy vláda o privatizaci rozhodovala.
Je důležité si uvědomit, že poliklinika na Jarově zabezpečuje potřebnou péči pro obyvatele celé východní oblasti MČ Praha 3, proto je nezbytné udržet stávající rozsah poskytovaných služeb, což podle mého názoru může být rozhodnutím vlády ohroženo.
Majitel, který získá polikliniku na základě soutěže, jejímž jediným kriteriem je cena, logicky bude motivován zaměřit se především na poskytování služeb, které mu přinesou nejvyšší zisky. Může se pokusit obejít smlouvy, které zavazují v privatizovaném majetku zachovat určitý počet lékařských ordinací určitého typu. Může se také stát, že soukromý vlastník zvýší lékařům nájemné na neúnosnou mez, jak se to již stalo v případě jiných privatizovaných zařízení, a ti pak budou nuceni poskytovat zejména služby, které budou dostatečně rentabilní.
Je sice pravdou, že nový vlastník má být podle smlouvy zavázán zachovat ordinace po dobu dalších 25 let. Tato podmínka však nemůže zajistit, že v těchto ordinacích bude zachována léčebně preventivní péče v potřebném rozsahu. Lze očekávat, že soukromý vlastník bude orientován na poskytování zejména komerčních služeb na úkor služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Domnívám se, že v poliklinice musí být zachována léčebná preventivní péče a nikoli péče komerčně orientovaná. Jako příklad lze uvést oční ordinaci- je velký rozdíl, jestli oční funguje jako zdravotní služba pro občany nebo spíše jako ordinace zaměřená komerčně např. prioritně na aplikaci kontaktních čoček.
ČSSD požaduje, aby byla poliklinika na Jarově převedena do vlastnictví města stejně jako tomu bylo v případě polikliniky na Vinohradech. Převedením do soukromého vlastnictví totiž může poliklinika ztratit svůj zdravotnický význam.
Miroslav Poche
místopředseda ČSSD Praha