Privatizace polikliniky Jarov proběhla, nájemné má stoupnout o více než 100 %


O privatizaci polikliniky Jarov rozhodla vláda Mirka Topolánka, toho času již v demisi. Jednání nového pronajímatele je, jak se dalo čekat, naprosto nepřijatelné- jeho arogantní postup a absolutní neochota s lékaři o čemkoli jednat vede některé lékaře k úvahám o přesunutí svých ordinací jinam. Hrozí tak omezení dostupnosti zdravotnické péče poskytované občanům MČ Praha 3. Nezbývá než doufat, že se lékařům nakonec podaří vyjednat podmínky, které jim umožní ordinace na jarovské poliklinice zachovat.

Irena Ropková

OVV ČSSD Praha 3