Jak to bylo na posledním Zastupitelstvu 8.4.2010


1, Volba nového člena Rady – zvolena byla 21-hlasem pí. Šandová (ODS) znamená to, že ji volil i jeden člověk z opozice, neboť ODS měla v tu chvíli přítomných 20 zastupitelů. Sociální demokraté se hlasování neúčastnili – není to naše Rada.
2, Vklad bytů do společnosti Správa Zbytkového Majetku. Byty byly hlasy ODS do společnosti vloženy. Nikdo uspokojivě neřekl proč. Nicméně několikrát jsme byli od předsednického stolu ujištěni, že SZM nebude moci tyto byty prodat třetím osobám, bez souhlasu zastupitelstva. Moc se mi to právně nezdá, proto si necháme udělat právní rozbor a pak se znovu vyjádříme. I pro nejasnosti jsem nehlasoval pro.
3, chtěli jsme Radě uložit usnesením zastupitelstva úkol, aby připravila změnu zásad poskytování přímé adresné finanční podpory nájemcům bytů, ale ODS, a nejen ona, to hlasováním odmítla. Jde o to, že ve fondu panují tak striktní podmínky, že i přesto, že jsou v něm rozpočtovány desítky milionů korun, vydali jsme podpory v celkové výši cca 50 tis. Připravíme tedy návrh sami a předložíme jej příštímu zastupitelstvu.
4, Rekonstrukce části panelových domů v Lupáčově ulici na ředitelství MP Praha 3 (cca 10 kanceláří) je rozpočtována ve výši 90!! mil. Kč. Nutností vystěhovat pro tuto gigantickou rekonstrukci další nájemníky stoupají náklady na tuto rekonstrukci až do výše cca 100 mil. Kč S tím nemůžeme souhlasit, také jsme pro to nehlasovali
5, granty – i když jsem znovu zopakoval své výhrady vůči některým grantům, jako celek jsem materiál podpořil, neboť jeho nepřijetím by se granty nedostali ani ke skutečně dobrým, potřebným projektům.
6, Prodej budovy 2112, Budova naproti hlavnímu vchodu do Vinohradské nemocnice. V Roce 2006 bylo na tuto budovu vypsáno výběrové řízení, které proběhlo. Viz. Usnesení RMČ 162 z března 2006 a 373 z května 2006. Tato usnesení, dle mě dostupných podkladů, nebyla nikdy zrušena. A nyní je objekt prodáván „napřímo“. Nevím, proč nebyla vypsána nová soutěž, ani nevím jestli byla zrušena ta z roku 2006. Proto jsem nehlasoval pro.
7, Přijetí strategického plánu. I když byl materiál na začátku jednání zařazen na program, tak se o jeho projednávání na žádost pana místostarosty hlasovalo ještě jednou – zbytečně. Byl projednáván. I když nebylo splněno usnesení RMČ č. 199 ze dne 7.4. 2010, nikomu (pardon většině zastupitelů) to nevadilo. Byl přijat. Jediný, kdo se dnes možná cítí vázán tímto materiálem je ODS. Stal se tak jen cárem papíru, který (doufám) nepřežije říjen 2010.
Tolik tedy jen několik postřehů. Asi by se tentokrát dalo napsat téměř o každém bodu, ale článek by asi nikdo nedočetl. Případné dotazy rád odpovím na emailu lachimmichal@seznam.cz.
 
Hezký den
Michal Kucián