Za co se v Praze budují cyklostezky, jinde postaví dálnici.


Za co se v Praze budují cyklostezky, jinde postaví dálnici
 
Cyklostezka v pražských Vysočanech měří tři kilometry a stála 150 mil. Kč plus pozemky, které Praha směnila s developerem. Další dosud nedokončená, ale před volbami panem primátorem Bémem slavnostně otevřená 320 metrů dlouhá cyklostezka na Žižkově stála dosud 20 mil. Kč. Rekordem bude sedm set metrů dlouhá lávka zavěšená na budovaném dálničním mostě přes Vltavu z Lahovic do Komořan, za kterou Praha zaplatí sto čtyři miliony korun. Samozřejmě pouze, pokud nebude překročen rozpočet.
 
Staví Praha cyklostezky nebo shání potravu pro stavební firmy? Cyklostezky by šlo stavět i méně monumentálním způsobem. Za terénní úpravy, nájezdové a sjezdové rampy, by se nemusel stydět ani faraon při stavbě pyramid.
 
Podle centra dopravního výzkumu stojí kilometr cyklostezky v České republice v průměru 6,8 mil. Kč. V Dánsku je průměr 10 mil. Kč za kilometr, v Rakousku 6,8 mil. Kč, v Nizozemsku 4,2 mil. Kč, ve Finsku 3,3 mil. Kč a v Belgii 6,5 mil. Kč. V Německu postavili za 1 mld. EUR celkem 5860 km cyklostezek.
 
Vysočanská cyklostezka stála nejméně 50 mil. Kč za kilometr. To je i v České republice cena silnice první třídy, včetně všech mostů, odvodnění, terénních úprav a dopravního značení. Německá dálnice A38 stála 4,8 mil. EUR (cca 125 mil. Kč) za kilometr. Španělsko-marocké konsorcium postavilo čtyřproudovou dálnici tvořící jižní prstenec Casablanky za 60 mil. Kč za kilometr.
 
Pro posouzení efektivnosti investic pražského magistrátu je zásadní: Čím více peněz magistrát utratí v libovolné investici, tím méně zbývá na všechny ostatní. Tři kilometry předražené cyklostezky ve Vysočanech znamená, že se za ty samé peníze nepostavilo 22 kilometrů cyklostezek jinde.
 
Směna pozemků ve Vysočanech, kde se magistrát vzdal 48 tisíc metrů čtverečních stavebních pozemků, aby získal 11 tisíc metrů čtverečních bývalé železniční vlečky pro cyklostezku, je jen jedním příkladem nezodpovědného obchodu a plýtváním veřejnými zdroji.
 
Ing. Zdeněk Zábojník MBA
kandidát do zastupitelstva městské části Praha 3 za ČSSD