Zastavíme plýtvání a zbytečné megalomanské projekty.


Běžný provoz úřadu je v současné době dotován prostředky z rozprodeje obecního majetku. MČ Praha 3 hospodaří s rozpočtem cca 1,2 miliardy korun. Daňové příjmy MČ jsou o cca 130 mil Kč nižší, než jsou běžné výdaje úřadu. To znamená, že radnice Prahy 3 skrytě zadlužuje městskou část a provozní výdaje pokrývá z mimořádných příjmů, např. privatizace. Peníze jsou navíc často vynakládány na přípravu zbytečných megalomanských záměrů a projektovou přípravu staveb, jejichž skutečná potřebnost je sporná- příkladem jsou projekty na vybudování podzemních garáží, proti kterým protestuje řada obyvatel dotčených oblastí. Objem plánovaných investičních výdajů MČ na rok 2010 navíc přesahuje 750 mil Kč, takže zavazuje i budoucí zastupitelstvo k pasivnímu placení nasmlouvaných prací a sporných zakázek. Opoziční zastupitelé za ČSSD nesouhlasí s tímto hospodařením ve stylu „Po nás potopa“ a pro rozpočet MČ na rok 2010 nezvedli ruku.
Skryté zadlužování ale není jediným problémem správy financí městské části. Mnohem zásadnější je současný stav, kdy je téměř polovina celého rozpočtu MČ (celkem 542 mil Kč) investována do bytového a nebytového fondu prostřednictvím akciových společností založených MČ k tomuto účelu, tedy mimo kontrolu opozičních zastupitelů i občanů. Současné zakládání dalších a dalších akciových společností vede k jedinému cíli- maximálně zneprůhlednit finanční toky a omezit kontrolu nad tím, na co jsou peníze skutečně čerpány a komu a za kolik se přidělují veřejné zakázky.
Našim cílem je proto sloučit všechny akciové společnosti do jedné a tuto společnost podrobit maximální kontrole ze strany veřejnosti, nastavit transparentní pravidla zadávání veřejných zakázek, která se budou vztahovat na zakázky zadávané MČ i akciovými společnostmi (např. SKM) a zastavit plýtvání peněz na nesmyslné projekty. Ušetřit chceme díky zavedení výhodnějších pravidel přidělování zakázek a jejich úplnému zveřejňování- pokud se nám podaří dostat zakázky pod veřejnou kontrolu, pravděpodobně zjistíme, že to jde mnohem levněji. Jak je např. možné, že se nikdo nepozastavuje nad tím, že z peněz daňových poplatníků bylo vyčleněno 100 mil Kč na rekonstrukci několik místností ředitelství policie v Lupáčově ulici? Nebo že se na údržbu zeleně vynakládá 45 mil Kč ročně, aniž by bylo jasné, na co konkrétně jsou peníze použity?  Vždyť do úklidu veřejných prostranství a údržby zeleně můžeme zapojit nezaměstnané nebo občany bez domova, čímž docílíme nejen úspor, ale pomůžeme obyvatele v obtížné situaci zapojit do pracovního života. O neprůhledném rozdělování grantů ani nemluvě. Rozhodla jsem se kandidovat do zastupitelstva, protože věřím, že to jde i jinak.
 
Irena Ropková
kandidátka do zastupitelstva MČ Praha 3 za ČSSD