Soupeři se mění, sociální demokracie zůstává.


Není to jen víra, že sociální demokracie má dalších nejméně 133 let ještě před sebou. Podstatou existence sociální demokracie a všech jejích politických programů až do současnosti je úsilí o zlepšení životních podmínek. V minulosti to konkrétně znamenalo boj za osmihodinovou pracovní dobu, systém veřejného důchodového a zdravotního zabezpečení, ochranu zaměstnanců, ale i podporu přílivu zahraničních investic pro tvorbu pracovních míst, výstavbu infrastruktury apod.
 
Neexistuje žádná velká utopie, které by chtěli sociální demokraté dosáhnout. Skutečné lidské potřeby nemohou totiž být nikdy plně uspokojeny. Proto pokud se bude sociální demokracie držet své podstaty, má před sebou nekonečné úsilí a dlouhou existenci, ať už se bude okolní prostředí měnit jakkoli.
 
ODS zanikne
 
Co je podstatou politiky Občanské demokratické strany za dvacet let její existence? Nikoliv co tato strana říká, ale co přesně dělá? Praktická politika vyjádřená jedním slovem – privatizace. Z hlediska ODS byla a je tato politika více než úspěšná. Samozřejmě, aby se politika privatizace promítla do volebních výsledků, musí voliči věřit, že z toho něco budou mít. Kupónová privatizace, česká cesta privatizace pomocí úvěrů od polostátních bank, nyní privatizace zdravotního a penzijního systému. Na obecní úrovni jsou posledním majetkem, který je možné zprivatizovat, obecní byty. Politika privatizace bude jednou úspěšně zakončena. Už dále nebude co privatizovat. ODS tím završí důvod své existence.
 
Až navždy odejdou otcové zakladatelé, nebude už nic, co by občanskou stranu pojilo se slavnými dobami po pádu komunistického systému. ODS nezanikne v nějakém kataklyzmatu, ale prohraje volby, vypadne z parlamentu a zbytek členské základny odejde do úspěšnějších pravicových konkurentů, kteří nabídnou atraktivnější program.
 
Ing. Zdeněk Zábojník