TISKOVÁ ZPRÁVA ZASTUPITELŮ ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ A ČSSD


V prosinci loňského roku Rada městské části rozhodla o vypsání veřejné zakázky na vydávání radničních novin Prahy 3. Vypsané koncesní řízení je však obestřeno řadou podivných okolností. Již výběr organizátora této zakázky, kterým je společnost Excellent Wide Industrial Limited se sídlem v Hong-Kongu. O této společnosti není prakticky možné nic zjistit. Nemá vlastní internetové stránky, úřadům podle dostupných informací předkládá pouze nezbytně nutné formuláře a podle všeho ani fyzicky nesídlí na uvedené adrese v Hong-Kongu. „Výběr tohoto organizátora koncesního řízení je skutečně velmi zarážející, protože na českém trhu existuje mnoho transparentnějších společností schopných připravit veřejné zakázky“ řekl zastupitel za ČSSD Miroslav Poche.
 
Pro zastupitele ČSSD a Žižkov (nejen) sobě je šokující také předpokládaná částka, kterou chce koalice za vydávání Radničních novin utratit. V porovnání s jinými městskými částmi jde o několikanásobek relevantních nákladů na jeden výtisk, jak dokazuje organizace Oživení. Společně s odhadovanými výnosy z reklamy by totiž vydavatel měl v následujících deseti letech získat více než 83 milionů korun. „Jsme přesvědčeni, že tato částka je naprosto přemrštěná a je mnohem vyšší než cena, kterou dnes lze na trhu běžně získat. Proto také koalice není nikomu schopna a ani ochotna vysvětlit, jak k takové sumě došla,“ zdůraznil Miroslav Poche.
 
Vypsání předraženého a netransparentního koncesního řízení na vydávání radničních novin je pro opoziční zastupitele pobuřující o to víc, že v nich již dnes funguje cenzura ze strany koalice. A to přesto, že zpočátku se po volbách zdálo, že redakční rada Radničních novin začne fungovat ve prospěch pluralizace tohoto periodika. Byla obsazena čtyřmi zástupci koalice a třemi zástupci opozice, tak jako ostatní komise Rady MČ. Podařilo se novelizovat statut Radničních novin, který nově umožnil na stránkách listu i diskusi. Koaliční zástupci v redakční radě už ale nepřijali kodex radničního periodika, ačkoliv to přímo na místě doporučoval největší český odborník na tuto problematiku Oldřich Kužílek, kterého opozice na jednání rady pozvala. Přesto se z kraje roku 2011 podařilo vydat zvláštní přílohu Radničních novin k Nákladovému nádraží, která obsahovala i oponentní názor k názoru koalice.
 
Od okamžiku, kdy redakční rada Radničních novin zadala vypracování tematické přílohy ke kauze Ortenaria a TOP 09 dotlačila svou zastupitelku Světlanu Škapovou, která tento návrh navzdory koalici podpořila, k rezignaci na místo v redakční radě a TOP 09 ji nahradila místostarostou Tomášem Kalouskem, nevyšlo už nikdy nic jiného, než co odpovídalo názoru panující koalice. Ačkoliv opoziční členové redakční rady zprostředkovávali občanům možnost zasílat své články a zástupci opozičních stran se k aktuálním otázkám v požadovaném termínu a rozsahu také vyjadřovali, vždy bylo koaliční většinou v redakční radě jejich otištění zamítnuto.

"Odmítám být - a nikdo z koalice Žižkov (nejen) sobě - nadále podepsán pod touto podobou Radničních novin, v nichž vládne tuhá cenzura. Zkusili jsme noviny změnit a utvořit z nich prostor pro svobodnou diskusi nad aktualitami na Praze 3, ale koalice ODS a TOP 09 není zřejmě takové diskuse schopná a proto nesmí svobodu slova vtělenou do minimálního prostoru pro jiné názory v Radničních novinách připustit. Proto odstupuji a navrhuji přejmenovat Radniční noviny na Koaliční noviny," uvedl předseda klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě Matěj Stropnický.
 
 
Pro případné dotazy prosím kontaktujte:
 
Matěj Stropnický        605 344 748
Miroslav Poche          608 046 555