ROZHOVOR: Přinášíme potřebné inovace do pražského vzdělávání, říká radní hlavního města pro školství Irena Ropková


Jako pražská radní máte na starosti stovky škol a školských zařízení. Které školy v končícím roce vynikaly?

Úspěchů, kterých naše školy dosáhly a dosahují, je celá řada. Radost mi udělali například žáci Gymnázia Budějovická, kteří nedávno získali zlatou medaili dánského prince Joachima za umístění mezi pěti nejlepšími týmy v mezinárodní olympiádě mladých fyziků, chemiků a biologů. Potěšil mě i projekt pražského středoškolského sněmu, který s cílem zapojit mladou generaci do rozhodování realizujeme s Českou středoškolskou unií.

Úspěchy v soutěžích jsou dílem také zásluhou pedagogů…

Samozřejmě. Proto se snažíme lákat do pražského školství mladé pedagogy a obecně učitele adekvátně odměňovat. I proto jsem do městského rozpočtu na příští rok prosadila trojnásobné zvýšení příspěvku na posílení platů pedagogů v mateřských a základních školách na celkem tři sta milionů korun. Vedle toho přispíváme i učitelům na středních školách, a to celkem dalšími třemi sty miliony korun.

Podle aktuálního návrhu městského rozpočtu, o kterém bude ještě rozhodovat pražské zastupitelstvo, plánujete pro příští rok investice ve výši bezmála tři čtvrtě miliardy korun. To je o sto miliónů více, než loni. Co přinesou pražskému školství?

Naší prioritou zůstává rozšiřování kapacit mateřských a základních škol. Na základě hloubkové analýzy, kterou jsem už dříve zadala, přesně víme, kde místa ve školách chybí nyní a kde budou chybět za několik let. Tam, kde je situace skutečně kritická, jako například na Zličíně či v jihovýchodní části metropole, se snažíme urychleně chybějící kapacity doplňovat. Počítáme i s vybudováním zcela nové základní umělecké školy nedaleko stanice metra Nové Butovice a například i haly pro praktické odborné vyučování na smíchovské průmyslovce. Mnoho prostředků také vynaložíme do rekonstrukcí a zateplení školních budov.

Pomáhají v tomto ohledu evropské fondy?

Jednoznačně ano. Díky nim přinášíme potřebné inovace do pražského vzdělávání, financujeme modernizaci budov i odborných učeben a do vzdělávání zavádíme ty nejmodernější technologie. Inovace však realizujeme i z vlastního rozpočtu. Aplikujeme nejnovější trendy ve školním stravování a pro seniory jsme například už před časem otevřeli základní umělecké školy k bezplatným kurzům. Ten projekt měl a má obrovský ohlas.

Velkým tématem je odborné vzdělávání. Daří se městu tuto oblast vzdělávání rozvíjet? Spolupracují školy se zaměstnavateli?

V této oblasti spolupracujeme s pražskou hospodářskou komorou, se kterou například realizujeme projekt „Cesta za řemeslem“, který nabízí dětem i rodičům ve volném čase možnost celé řady aktivit zaměřených na posilování zručnosti a manuálních dovedností. Dílenské kroužky otevíráme i pro seniory. Na úrovni škol podporujeme manuální zručnost dětí a mládeže v rámci pravidelné výuky na takzvaných polytechnických hnízdech. Vedle toho nabízíme žákům odborných škol různorodé soutěže, exkurze, workshopy, ale třeba i prospěchová stipendia. Školy při praktické výuce se zaměstnavateli spolupracují už tradičně, těch firem, které jsou propojeny s našimi školami, jsou stovky.

Jak obecně hodnotíte stav pražského školství?

Jednoznačně jako vynikající. Ale rozhodně to není zásluhou politiků. Je to o každodenní obětavé a vynikající práci všech pracovníků ve školství, ať už jsou to učitelé či nepedagogičtí zaměstnanci a rovněž úřednici. Ti všichni mají na tom, že je Praha i nadále centrem tuzemské vzdělanosti, obrovský podíl.