Nové komunitní centrum se otevřelo seniorům, dětem i cizincům


Kurzy, workshopy, hlídání dětí nebo poradenské služby. To vše a mnoho dalšího nabízí nové komunitní centrum, které bylo v závěru listopadu slavnostně otevřeno v Koněvově ulici. Za podpory evropských fondů, neziskových organizací i pražského magistrátu tak mají senioři, děti v tíživé sociální situaci i cizinci možnost nově navštěvovat místo, které má sloužit právě jim a jejich potřebám.

Cílem Komunitního centra Žižkov, jak zní oficiální název nově vzniklé instituce, je především sbližování jednotlivých, často znevýhodněných skupin obyvatelstva, s cílem zprostředkovat jejich vzájemný kontakt a nabídnout jim pomocnou ruku. V prostorách centra se tak budou setkávat senioři, rodiny s dětmi a mládež, ale i příslušníci etnických menšin a imigranti s mnoha zemí světa.

Přímo v komunitním centru působí celkem šest organizací, které se společně s městskou částí podílejí na jeho každodenním fungování. Aktivity, které mohou návštěvníci centra využít, jsou přitom skutečně různorodé. Pro mladé lidi zde pořádají senioři workshopy, kde se mládež dozví například základy pletení či pečení cukroví, mladí absolventi FAMU naopak pro seniory pořádají filmové semináře s cílem přiblížit jim současnou filmovou tvorbu a trendy v oblasti audiovizuálního umění. Od nového roku se mohou zájemci těšit na kurzy zaměřené na bylinkářství nebo kutilství. „Pro nás představuje vytvoření tohoto komunitního centra veliký krok dopředu, získali jsme totiž tolik potřebné zázemí. Zaměřujeme se především na aktivity, kdy senioři učí mladé lidi to, co celý život dělali a v čem se vyznají,“ popsala jednu z aktivit centra Eliška Šilerová ze společnosti Sdílny generací.

Slavnostního otevření komunitního centra, které funguje na žižkovské adrese Koněvova 65, se v závěru listopadu vedle zástupce starostky pro sociální oblast Davida Gregora zúčastnila i pražská radní pro evropské fondy a zastupitelka naší městské části Irena Ropková. „Je velmi důležité, aby se po Praze rozvíjela podobná komunitní centra, která prokazatelně předcházejí celé řadě negativních společenských jevů a sbližují lidi různých životních příběhů. Náš projekt se podařilo rozjet i díky spolufinancování z evropských fondů. Myslím, že jde jednoznačně o smysluplně investované peníze, což jistě uznají nejen uživatelé služeb komunitního centra,“ uvedla radní Ropková.

Podle místostarosty Davida Gregora není výběr místa, kde komunitní centrum funguje, ani zdaleka náhodný. „Toto místo jsme si vybrali, protože zatímco na Jarově a horním Žižkově již působí organizace, v jejichž zázemí se mohou lidé scházet, v oblasti dolního Žižkova a ulic Husitská a Koněvova nic takového není. Tato oblast přitom prochází překotným vývojem a mění se i díky chystané rekonstrukci na moderní městskou čtvrť, která na jedné straně láká nové rezidenty i z oblastí mimo naší republiku, na straně druhé tu žije celá řada osob, které potřebují pomoc,“ vysvětlil výběr lokality David Gregor. „Do budoucna přemýšlíme i o dalších místech, kde bychom oživili komunitní život a kde by se lidé mohli pravidelně setkávat,“ dodává.
 

Žižkovské komunitní centrum dále nabízí vzdělávací workshopy a sportovní aktivity pro mladé, poradenství pro rodiny s dětmi, kurz českého jazyka a poradenství pro cizince. Na projektu se podílí organizace Beztíže, Husitské centrum, Nová Trojka, Rodinné a komunitní centrum Paleček, Centrum pro integraci cizinců a již zmíněné Sdílny generací. Projekt za zhruba 6,5 milionu korun je financován z operačního programu Praha – Pól růstu ČR a ze zdrojů zapojených organizací.