Díky centrálním nákupům by Praha 3 mohla uspořit miliony korun.

Po zkušenostech z jiných obcí, kde jsou elektronické aukce a centralizované zadávání zakázek již využívány, se ukazuje, že prostřednictvím centrálních nákupů může dojít k úsporám ve výši minimálně 10%, což představuje nezanedbatelné číslo - přestože synergický efekt je více patrný tam, kde jsou objemy nákupů řádově vyšší než na Praze 3 (např. zatím nerealizovaný projekt hl. m. Prahy uvažuje s úsporami až 500 mil Kč ročně), ani MČ Praha 3 nechce tuto zajímavou možnost dosažení úspor ponechat bez povšimnutí – takto uspořené prostředky se dají použít tam, kde jsou v současné době skutečně potřeba, např. ve prospěch sociální oblasti. Finanční výbor se otázkou možnosti finančních úspor v případě realizace centrálních nákupů zabýval na zasedání v prosinci 2012 a k této problematice se vrátí na březnovém jednání. Výhodou zavedení systému optimalizace nákladů prostřednictvím centralizovaného nákupního systému není pouze snížení cenových hladin, ale i odstranění přebytečných agend, zvýšení transparentnosti celého procesu výběru dodavatelů a vytvoření nástroje pro efektivnější řízení všech organizací. Praha 3 již v minulosti realizovala centrální nákup v oblasti pojištění a telekomunikací. V současné době tak bude třeba rozšířit centrální zadávání do dalších oblastí. Náklady spojené se zavedením systému přitom nemusí být vysoké – na trhu již působí dodavatelé, kteří zavedení této služby nabízejí za odměnu počítanou až z dosažených úspor, současně může Praha 3 využít i zkušeností z jiných městských částí, kde již systém úspěšně funguje. Irena Ropková předsedkyně Finančního výboru zastupitelstva MČ Praha 3

Díky centrálním nákupům by Praha 3 mohla uspořit miliony korun.

V době ekonomické recese musí i Praha 3 hledat další úspory v oblasti běžných výdajů tak, aby pokud možno současně nedošlo k omezení služeb ve prospěch obyvatel Prahy 3. Jednou z takových cest může být i zavedení systému centralizovaných nákupů některých komodit a služeb, které jsou v současné době nakupovány samostatně ze strany jednotlivých škol, zařízení poskytujících sociální služby i samotného úřadu - tyto organizace zatím nemohou využívat úspor, které by bylo možné na trhu docílit v případě, že by byl poptáván větší objem dané komodity (např. elektrické energie, plynu nebo kancelářských potřeb) za všechny subjekty společně.

 Pokračování