Aktivní a tvůrčí trávení volného času seniorů na dosah ruky. Akademie umění a kultury pro seniory se otevírá i v Praze 3


Ojedinělý a nesmírně úspěšný projekt Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy, který funguje již tři roky a zahrnuje od letoška již šestnáct základních uměleckých škol v metropoli, se od října otevírá i přímo v naší městské části. Základní umělecká škola ve Štítného ulici nabídne seniorům možnost bezplatných dramatických a výtvarných aktivit včetně slavnostní imatrikulace. Přihlášky je možné podávat do poloviny října.

Projekt seniorské akademie umění a kultury, za nímž stojí radní hlavního města pro oblast školství a rovněž zastupitelka v Praze 3 Irena Ropková, se v rámci třetího ročníku otevírá i seniorům žijícím v naší městské části. „Projekt je založen na využití zázemí základních uměleckých škol a intelektuálního potenciálu učitelů ve prospěch našich starších spoluobčanů. Ti tak dostávají unikátní a zcela bezplatnou možnost vyzkoušet si celou řadu uměleckých a kulturních aktivit a věnovat se naplno malování, divadlu, hudbě či tanci, a to podle nabídky dané umělecké školy,“ říká radní Ropková. „Mám velkou radost, že se akademie nově otevírá i přímo v naší městské části,“ dodává.

Nově otevíraná pobočka akademie na Základní umělecké škole ve Štítného ulici je unikátní svým zaměřením výhradně na vizuální kulturu. Ve vybavených ateliérech a v divadelním prostředí naleznou osobní realizaci senioři, kteří celý život toužili po výtvarném či dramatickém vzdělávání, ale v životě nenalezli dostatek volného času či odhodlání učinit v tomto směru tolik potřebný první krok.

Jsme připraveni našim studentům z řad seniorů, držitelů průkazů ZTP či důchodců nad 55 let věku poskytnout veškerou součinnost, aby se jejich celoživotní umělecké sny mohly stát na půdě naší školy realitou,“ říká ředitel základní umělecké školy a akademický malíř Vladimír Vošahlík. Výuka na škole bude zabezpečena kvalifikovanými a plně aprobovanými pedagogy. Výuka bude probíhat dopoledne, případně odpoledne formou didakticky přizpůsobených skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů, návštěv výstav a představení, rozdělených do pololetních částí, tedy letních a zimních semestrů. Studenti nejsou v průběhu semestrů nikterak hodnoceni, není se tudíž třeba bát jakýchkoliv zkoušek.

Dosavadní zkušenosti z celé metropole ukazují, že tento způsob zapojení seniorů do kulturního života přináší nejen potěšení z tvůrčí činnosti, ale rovněž posiluje duševní i fyzickou kondici a celkově zkvalitňuje seniorský život. „Projekt rovněž přispívá k posilování mezigenerační solidarity a komunikace prostřednictvím pravidelného kontaktu mladších žáků školy se studenty z řad seniorů,“ vysvětluje radní Ropková.

Výuka na seniorské akademii umění a kultury bude zahájena po slavnostní imatrikulaci na radnici na Havlíčkově náměstí, která se koná 23. října 2017 od 18:30 hodin a kde se poprvé sejdou učitelé se svými novými studenty.

Takže, milí senioři, pokud rádi malujete, sochaříte, nebo milujete divadelní tvorbu, přihlásit se můžete nejpozději do 20. října 2017 na adrese Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5, nebo na našem webu www.zus-stitneho.net, případně na telefonním čísle 607 913 039. O podrobnostech budete včas písemně vyrozuměni.