KOMENTÁŘ: Krátce o rozpočtu hlavního města


V listopadu schválilo pražské zastupitelstvo městský rozpočet na příští rok, který přináší celou řadu novinek. Jakožto radní hlavního města pro oblast školství a sociální demokratka považuji za nejvýznamnější změny v oblasti vzdělávání a rovněž v oblasti sociální péče.

Dlouhodobě usiluji o to, aby učitelé v hlavním městě, kteří jako jediní ze všech krajů České republiky dostávají měsíčně v průměru méně, než činí průměrná mzda v daném kraji, nezanevřeli kvůli dlouhodobě nízkému odměňováni na svoji obětavou a nesmírně důležitou práci. Proto jsem prosadila, aby se od příštího roku trojnásobně navýšil příspěvek hlavního města na posílení platů učitelů v základních a mateřských školách na celkem 300 milionů korun. Ve stejné výši již město přispívá na platy na úrovni středního a vyššího odborného školství.

V oblasti sociální péče je situace v mnoha ohledech podobná. Pro příští rok proto počítáme s vyčleněním 121 milionů korun na mimořádné odměny pracovníkům v sociální oblasti za jejich obětavou a důležitou práci a dalších prostředků na podporu rozvoje sociálních služeb v celé metropoli.

Rozpočet na příští rok rovněž otevírá možnost rozvoje městského bytového fondu, na což je vyčleněno více jak 2,3 miliardy korun, a celou řadu dalších možností pro investice městských částí, na které je vyčleněno půl miliardy korun. Vedle toho bude hlavní město v příštím roce finančně podporovat městské části v pozici žadatelů o evropské dotace a podpoří rovněž zavádění participativních rozpočtů.