PRO LEPŠÍ PRAHU 3: Náš program a naši kandidáti pro volby 5. - 6. října 2018


Program ČSSD pro volby do ZMČ Praha 3 v roce 2018

ŽIJEME TU SPOLU

S naší městskou částí a s její nenapodobitelnou atmosférou jsme spojili významnou část svého života. Je pro nás místem, kam se každý den rádi vracíme a kde chceme žít. Jsme tu doma.

Potkáváme se každý den v ulicích Jarova, Žižkova i Vinohrad. Naše životy se střetávají na zastávkách, v parcích, v obchodech, na dětských hřištích i na farmářských trzích. Našimi životními příběhy tvoříme to největší bohatství – společenství lidí žijících v Praze 3.

Jako sociální demokraté společně s Vámi hájíme zájmy nás a našich blízkých proti vysokým cenám bydlení, proti bezohlednosti a sobectví. Stojíme na straně rodin, seniorů, nájemníků i drobných živnostníků a všech těch, kterým není lhostejná bezpečná a spokojená budoucnost našeho města.

Pojďme společně změnit budoucnost naší městské části. Ta patří lidem, ne spekulantům!

Přijďte 5. a 6. října 2018 k volbám a podpořte Českou stranu sociálně demokratickou.

BYTY PRO LIDI, NE PRO SPEKULANTY

Ceny bydlení raketově rostou, což ohrožuje vedle nízkopříjmových skupin i střední třídu. Je nepřijatelné, aby se kdokoliv z nás musel z naší městské části odstěhovat jen proto, že si už nadále nemůže dovolit platit nájem. Naším cílem je vytvořit účinnou veřejnou konkurenci na trhu s bydlením, tlačit na snižování neúměrně vysokých cen a nabídnout rodinám s dětmi, seniorům i absolventům dostupné bydlení v městských bytech.

 • Postavíme nové městské byty. Ve spolupráci s pražským magistrátem využijeme volné pozemky na nákladovém nádraží. Postavíme zde adekvátní množství nových městských bytů. Ty budou na trhu snižovat průměrné nájemné v celé městské části.
 • Přiblížíme služby na dosah ruky. Bez dostatečné občanské vybavenosti je kvalitní bydlení nemyslitelné. Podpoříme drobné živnostníky, a to například vytvořením interaktivní mapy jejich služeb pro občany. Chceme rovněž, aby byla na dolním Žižkově vznikla nová školka. Na žižkovském nákladovém nádraží vybudujeme dům sociálních služeb.
 • Zajistíme dostupné zdravotnictví. Podpoříme vznik lékárny s nepřetržitým provozem na dolním Žižkově. Na Jarově podpoříme zřízení lékařské pohotovosti. Chceme občanům rovněž nabídnout garanci dostupnosti všech potřebných specializovaných lékařských služeb. Sestavíme terénní tým lékařů, kteří v případě potřeby dojedou přímo za pacientem.
 • Společně porazíme šmejdy. Stále častěji se obyvatelé stávají obětmi šmejdů, kteří spekulují s byty, šikanují nájemníky či poskytují zdánlivě výhodné půjčky. Zřídíme proto za účelem účinné pomoci a osvěty ombudsmana pro soukromé i veřejné bydlení a založíme bezplatnou právní poradnu pro pomoc s bytovou problematikou i zadlužením.
 • Zabráníme růstu cen bydlení. Promyšlenou bytovou politikou budeme bránit v růstu cen bydlení v městských bytech. Ve spolupráci s magistrátem vykoupíme dlouhodobě prázdné soukromé byty zařadíme je do bytového fondu určeného především seniorům a pracujícím rodinám.
 • Dokončíme rekonstrukci městských domů a bytů. Do údržby majetku městské části budeme investovat veškerý výnos z pronájmu nebytových prostor. Tyto prostory za žádnou cenu neprodáme do soukromých rukou a udržíme je jako záruku dostupnosti drobných služeb.
 • Zamezíme zmenšení ploch veřejné zeleně. Zeleň patří lidem, ne developerům. Ochráníme veřejnou zeleň před komerční zástavbou, a naopak prosadíme na části území nákladového nádraží zřízení lesoparku.

PRAHA 3 PŘÁTELSKÁ K OBČANŮM

Naše městská část prošla v uplynulých letech velkou proměnou k lepšímu, ale stále je co zlepšovat. Naší prioritou je bezpečnost a čistota ulic. Chceme více kamer i strážníků v ulicích, opravené chodníky i povrchy vozovek a dostatek parkovacích míst. Dokončíme důležité stavby tak, aby pod našimi okny neproudila tranzitní doprava a zkvalitníme MHD.

 • Posílíme bezpečnost v ulicích. Posílíme kamerový systém v ulicích, zajistíme účinnější kontrolu zastaváren a jejich okolí a vyšleme do ulic více strážníků. Preventivními programy i výdejem bezpečnostních tlačítek vyjdeme vstříc seniorům a jejich bezpečí.
 • Opravíme a uklidíme chodníky. Ve spolupráci s magistrátem zařídíme kvalitní, a především rychlé rekonstrukce chodníků. Zintenzivníme úklid ulic a zajistíme častější vyvážení kontejnerů. Do ulic a parků instalujeme veřejná pítka, nové lavičky a koše. Zprovozníme síť dostupných a komfortních veřejných toalet, a to jak vlastní výstavbou, tak dohodou se soukromníky.
 • Prosadíme rozumné rekonstrukce ulic a náměstí. Úspěšně jsme zamezili nesmyslnému zabetonování náměstí Jiřího z Poděbrad. Budeme i nadále pokračovat v rozumných a co nejrychlejších rekonstrukcích ulic a náměstí. Nedovolíme snižování počtu parkovacích míst. Při stavebních pracích vyjdeme vstříc drobným lokálním živnostníkům.
 • Zkvalitníme veřejnou dopravu. Zajistíme vždy dostatek spojů ve špičce, mimo ni i v noci a o víkendech. Prosadíme rekonstrukci a odhlučnění tramvajových povrchů. Zpestříme veřejný prostor v okolí zastávek. Prosadíme vybudování metra D na Žižkov a vytvoření přestupního uzlu na metro C a vlakové spoje v oblasti náměstí Winstona Churchilla.
 • Dokončíme městský okruh. Ve spolupráci s magistrátem vybudujeme poslední úsek městského okruhu variantou tunelů pod Jarovem, odvedeme tranzitní dopravu z ulic a zklidníme křižovatku na Spojovací.

PRO ŠŤASTNÉ RODINY

Vytvořili jsme městský program Trojka pro rodiny a Trojka pro sport, jimiž vycházíme vstříc rodičům i dětem pestrou nabídkou bezplatných sportovních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Usilujeme o to, aby se rodinám v Praze 3 žilo spokojeně a bezpečně. Pro každé dítě chceme jistotu umístění v dětské skupině a v mateřské a základní škole, pestrou nabídku kroužků, bezpečné prostředí i dostatek moderních hřišť.

 • Bezplatné plavání, sport i kultura. Rozšíříme fungující systém bezplatných plavenek o další sportovní aktivity pro rodiny. Programy rozšíříme i o bezplatné vstupy do kulturních zařízení a další příležitosti pro aktivní trávení volného času rodin s dětmi.
 • Zajistíme dostupnou péči o malé děti. Víceletými granty podpoříme fungování cenově dostupných dětských skupin, rodinných center a rodinných poradenských služeb. Zajistíme dostatek míst v mateřských i základních školách. Zasadíme se o vznik dostupných jeslí.
 • Chceme vstřícné a přátelské školy. Zajistíme, aby školy otevřeně a vstřícně komunikovaly s rodiči a aby rodinám vycházely vstříc v nabídce mimoškolních aktivit a kroužků. Pro rodiny s dětmi zřídíme zvláštní veřejný nadační fond na pořádání cenově dostupných zahraničních vzdělávacích cest, tuzemských školních akcí a rovněž na podporu studia našich dětí.
 • Prosadíme moderní vzdělávání. Využijeme příležitosti na financování projektů ve školství z evropských fondů i z magistrátního rozpočtu. Promyšlenými investicemi posílíme jazykovou, čtenářskou, matematickou i finanční gramotnost žáků a do výuky zapojíme rovněž prvky moderního technického vzdělávání, které vedle práce s nástroji a materiály naučí žáky porozumět i oblast robotiky.
 • Bezpečné přechody a více strážníků u škol. Bezpečnost dětí je pro nás prioritou. Rozšíříme počet kamer v okolí škol, zpřehledníme křižovatky a přechody s důrazem na bezpečnost chodců a zajistíme, aby v ulicích bylo vždy dostatek strážníků.
 • Zabezpečíme školy a vyhlásíme válku drogám i šikaně. Sjednotíme ve spolupráci se záchrannými složkami a neziskovými organizacemi systém primární prevence na školách. Budeme účinně předcházet všem formám šikany a systematicky sledovat prostředí ve školách. Zajistíme dostupnou nabídku služeb dětského psychologa.
 • Pomůžeme ohroženým rodinám. Zajistíme fungování bezplatných terénních služeb rodinného poradenství a prevence. Prostřednictvím sociální práce i spolupráce s neziskovým sektorem pomůžeme rodinám, jimž hrozí vystěhování, nebo které jsou ohroženy gamblerstvím, alkoholismem či sociálním vyloučením.

PRO SPOKOJENÉ A AKTIVNÍ SENIORY

Navážeme na úspěšnou zkušenost se seniorskou vzdělávací akademií a bezplatnými vstupy do bazénů pro naše starší spoluobčany a rozšíříme v rámci programu Trojka pro seniory nabídku bezplatných poznávacích, sportovních i kulturních aktivit. Chceme, aby naši senioři mohli co nejdéle zůstat v klidu domova, proto je našim cílem rovněž dostupná a kvalitní péče přímo v jejich domácnostech, případně v síti pečovatelských služeb.

 • Rozšíříme systém bezplatných aktivit pro seniory. Vedle volných vstupů do bazénu chceme v rámci programu Trojka pro seniory rovněž zavést bezplatnou seniorskou taxislužbu, celodenní výlety, vzdělávací kurzy, sportovní aktivity i rehabilitační a masážní služby.
 • Založíme Univerzitu třetího věku v Praze 3. V minulosti jsme již otevřeli základní umělecké školy pro bezplatné vzdělávání seniorů. Tuto službu rozšíříme a otevřeme ji i na středních školách a odborných učilištích na území i v bezprostřední blízkosti naší městské části.
 • Moderní a aktivní senioři. Podpoříme projekty zaměřené na individuální i kolektivní rozvoj dovedností a znalostí v oblasti práce s počítači, mobily i dalšími technologiemi. Prostřednictvím zvláštního fondu podpoříme bezplatnou výměnu jejich zastaralé techniky za novější a bezpečnější. Připravíme veřejnou aukci na poskytování cenově dostupného internetového připojení v rámci projektu Trojka pro seniory.
 • Péče a strava v klidu domova. Zefektivníme, zkvalitníme a rozšíříme terénní služby pro seniory přímo v jejich domovech, a to včetně asistenční pomoci, zajištění nákupu i rozvozu dostupného, nutričně vyváženého, a především chutného jídla. Pro seniory ve finanční nouzi realizujeme program bezplatných obědů.
 • Zajistíme dostatek míst v domě sociálních služeb. Pro současné i budoucí seniory zajistíme vždy dostatek míst v rámci fungující sítě sociálních služeb a péče. Na žižkovském nákladovém nádraží vybudujeme nový dům sociálních služeb.
 • Nabídneme bezplatné zdravotnické programy. Pozornost zaměříme na bezplatné odborné přednášky zaměřené na zdravotnickou prevenci, zdravé stravování i moderní životní styl.

ČLOVĚK NA PRVNÍM MÍSTĚ

V minulých letech sociální demokracie na radnici prokázala, že je zodpovědným hospodářem. Výdaje úřadu se musí řídit heslem, že člověk je vždy na prvním místě. Chceme také, aby co nejvíce věcí mohli obyvatelé v klidu vyřídit přes internet, emailem nebo telefonicky, a aby se tak nutné návštěvy úřadu omezily na minimum.

 • Uspoříme na provozu úřadu. Zrevidujeme veškeré náklady městské části s cílem nalézt úspory zejména v provozních výdajích úřadu. Takto uspořené prostředky chceme investovat zejména do škol a školek a do bezplatných zdravotnických programů pro všechny obyvatele.
 • Vyjdeme vstříc neziskovým poskytovatelům služeb. Zvýšíme objem prostředků určených na grantovou podporu. Vytvoříme síť garantovaných sociálních, rodinných a vzdělávacích služeb, která poskytovatelům vyjde vstříc při plánování činností ve prospěch obyvatelů Prahy 3.
 • Zřídíme dálkový přístup na úřad. Zajistíme, aby byl úřad městské části dostupný i elektronicky a šetřil čas občanů, kteří potřebují něco zařídit. Zprostředkujeme zřízení Czechpointu na Jarově.
 • Zavedeme bezplatnou právní pomoc pro všechny. V tomto volebním období jsme zřídili funkci ombudsmana pro seniory. Jím poskytované bezplatné právní a poradenské služby rozšíříme pro všechny obyvatele. Odborníci zde pomohou řešit problémy s bydlením v městských i soukromých bytech, exekucemi či jinými životními situacemi.

NAŠI KANDIDÁTI

1 Grill Robert doc. MUDr. Ph.D., MHA 62 ČSSD BEZPP ředitel vinohradské nemocnice, lékař, pedagog  
2 Ropková Irena Ing. Mgr. 36 ČSSD ČSSD advokátka a radní pro školství  
3 Hlaváček Radek Mgr. 27 ČSSD ČSSD právník a předseda Mladých sociálních demokratů  
4 Holeček Ivan MgA. 37 ČSSD ČSSD režisér a místostarosta Prahy 3  
5 Henzl Lukáš Mgr. 27 ČSSD ČSSD úředník  
6 Gregor David 41 ČSSD ČSSD místostarosta Prahy 3  
7 Cejpková Lenka Bc. 45 ČSSD ČSSD porodní asistentka  
8 Zábojník Zdeněk Ing. MBA 40 ČSSD ČSSD ekonom  
9 Lehner Václav 30 ČSSD ČSSD organizační zaměstnanec  
10 Ulrych Lukáš Bc. 25 ČSSD ČSSD učitel  
11 Poche Miroslav Ing. Mgr. 40 ČSSD ČSSD poslanec EP, politický tajemník na MZV  
12 Dvořák Ivan 62 ČSSD ČSSD dispečer  
13 Zárubová Ilona 51 ČSSD ČSSD mzdová účetní  
14 Ulrychová Kristýna 23 ČSSD ČSSD studentka  
15 Voldřich Jan 50 ČSSD ČSSD kurýr  
16 Knyttl Jan Ing. 40 ČSSD ČSSD IT specialista  
17 Ayari Rida Ing. 46 ČSSD ČSSD ekonom  
18 Baloun Tomáš 37 ČSSD ČSSD dispečer  
19 Kánský Jaroslav Ing. 81 ČSSD ČSSD ekonom, senior  
20 Škubna Ondřej Ing. et Ing. Ph.D. 40 ČSSD ČSSD vysokoškolský pedagog  
21 Horvát Milan 57 ČSSD ČSSD řidič  
22 Joklová Anna 68 ČSSD ČSSD úřednice, senior  
23 Krám Pavel RNDr. Ph.D. 58 ČSSD ČSSD hydrogeochemik  
24 Ropek Pavel Mgr. 36 ČSSD ČSSD obchodní ředitel na rodičovské dovolené  
25 Brandejsová Vlasta 64 ČSSD ČSSD zdravotní sestra  
26 Plívová Hana 69 ČSSD ČSSD senior  
27 Šenková Eva 79 ČSSD ČSSD senior  
28 Müller Albert 80 ČSSD ČSSD senior  
29 Pospíšil Josef doc. RNDr. CSc. 73 ČSSD ČSSD pedagog, senior  
30 Foltýn Jiří PaedDr. 70 ČSSD ČSSD pedagog, senior  
31 Bárta Miloš Ing. 93 ČSSD ČSSD senior  
32 Oubrechtová Miroslava Bc. 58 ČSSD ČSSD ředitelka pečovatelské služby  
33 Vodičková Zdenka 82 ČSSD ČSSD senior  
34 Rys Pavel 59 ČSSD ČSSD údržbář  
35 Pešková Milena 82 ČSSD ČSSD senior