Články

 

Za co se v Praze budují cyklostezky, jinde postaví dálnici.

Budování cyklostezek v Praze charakterizuje plýtvání veřejnými zdroji. Typický postoj vedení hlavního města je, kolik peněz můžeme letos utratit, a nikoliv, jak co nejlépe využít stávající prostředky. Staví Praha cyklostezky nebo shání potravu pro stavební firmy? Cyklostezky by šlo stavět i méně monumentálním způsobem. Za terénní úpravy, nájezdové a sjezdové rampy, by se nemusel stydět ani faraon při stavbě pyramid.

 Pokračování

Ředitelna MP za 100 milionů.

Myslíte, že je to utopie. Že za 100 milionů korun se dá postavit celá škola, nebo parkovací dům, nebo poliklinika, nebo obnovit všechny parky v Praze 3, tak co bychom dávali tolik peněz na ředitelnu. A čeho vlastně? Kdybyste byli na posledních dvou jednáních Zastupitelstva Městské části Praha 3, věděli byste, že skutečně se většina zastupitelstva rozhodla vybudovat tímto nákladem nové sídlo Ředitelství městské policie Praha 3. Má být přestěhováno z ulice Cimburkova do ulice Lupáčova. Ve schváleném rozpočtu byla původně částka 90 mil. Kč, která se dále navyšuje tím, že je nezbytné vystěhovat několik domácností z bytů, které mají řádně pronajaté, a na jejich místě složitým procesem rekolaudace místo nich zřídit ředitelnu. A nájemci se pochopitelně „jen tak“ stěhovat nechtějí. Jenže bez jejich vystěhování záměr vůbec nelze realizovat a tak jim radnice nabídla velkorysé podmínky, které cenu přehouply přes 100 mil. Kč.

 Pokračování

Ředitelna za 100 milionů.

 Pokračování

Jak to bylo na posledním Zastupitelstvu 8.4.2010

Zkusím zde popsat z mého pohledu nejdůležitější okamžiky jednání, jak jsem je vnímal já (Michal Kucián).

 Pokračování

Odpověď premiéra Fischera starostce MČ Praha 3 ve věci privatizace polikliniky na Jarově.

V Prosinci loňského roku na můj návrh přijalo Zastupitelstvo městské části Praha 3 usnesení, ve kterém žádá Vládu České republiky o zrušení obchodní soutěže na budovu polikliniky na Jarově. Výsledek, že vláda na žádost Zastupitelstva nereflektovala již známe. Odůvodnění jejího rozhodnutí přikládáme v odpovědi premiéra Fischera paní starostce. Stejně tak zveřejňujeme ještě jednou text usnesení Zastupitelstva.
 
Jak se bude situace v poliklinice vyvíjet budeme i dále sledovat. Zatím to nevypadá příliš růžově. Doufejme tedy, že měl předseda vlády pravdu a zdravotní péče pro obyvatele bude zajištěna, stejně jako že oněch cca 50 mil. Kč, kvůli kterým vláda privatizovala spasí státní rozpočet. V opačném případě je nasnadě, aby vláda postupovala podle uzavřené smlouvy, tedy vymáhala ono zajištění péče na nových vlastnících. Polikliniky.
 
Michal Kucián

 Pokračování

Prodej obecních bytů

Rada hlavního města Prahy a možná i Zastupitelstvo budou rozhodovat o povolení nepeněžního vkladu do základního kapitálu společnosti Správa Zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.. Jedná se jednotlivé byty, které jsou dosud ve vlastnictví Hl.m. Prahy, svěřené MČ Praha 3, které zůstaly jako jednotlivé v domech, kde jinak MČ drtivou většinu bytů privatizovala. Celkem 71 bytových jednotek. Na celém materiálu, tak jak je připraven do RHMP je zajímavých několik věcí:

 Pokračování

Privatizace polikliniky Jarov proběhla, nájemné má stoupnout o více než 100 %

Pražská ČSSD již více než měsíc upozorňuje na podivnou privatizaci polikliniky Jarov. Navrhovali jsme pozastavení výběrového řízení na nového vlastníka. Bohužel, žádný z našich návrhů se nesetkal s odezvou. Od 1. února 2010 má polikliniku provozovat společnost Lékárna Na Chmelnici spol. s r.o. Minulé pondělí obeslala lékaře, kteří na poliklinice působí, s úvodním dopisem. A novou nájemní smlouvou. Jak jsme varovali, nájemné lékařům stouplo o více jak 100 %. A je o více jak 100 % na metr čtvereční vyšší, než v sousední poliklinice Olšanská. Lékaři mají 5 dní na podpis smlouvy.

 Pokračování

Poliklinika Jarov jako soukromý subjekt: To nesmíme dopustit!

Předsednictvo pražské ČSSD a klub sociálně demokratických zastupitelů kritizují nepochopitelné rozhodnutí minulé vlády o prodeji polikliniky na Jarově. Ta slouží tisícům Žižkovanů a Jarováků.

O privatizaci polikliniky Jarov rozhodla vláda Mirka Topolánka, toho času již v demisi, což vyvolává řadu otazníků. Stejným usnesením přitom bylo rozhodnuto o bezúplatném převodu jiné polikliniky na Praze 3- polikliniky Vinohrady- na hl. m. Prahu. Tak rozdílný postup při rozhodnutí o osudu 2 poliklinik je velice zvláštní.

 Pokračování

Michal Kucián předseda ČSSD Praha 3 k privatizaci polikliniky na Jarově

Na posledním zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 3 dne 8.12.2009, téměř jednomyslně přijalo Zastupitelstvo na můj návrh usnesení, kterým se obrací na Vládu České republiky a jejího předsedu se žádostí, aby poliklinika na Jarově byla bezúplatně převedena z majetku státu na hlavní město Prahu, potažmo Městskou část Praha 3. Druhý den bylo toto usnesení doručeno na úřad Vlády ČR. Do včerejšího dne jsme premiérovi této země nestáli ani za odpověď. Hodnotit to může každý sám. Text usnesení si můžete přečíst po otevření článku.
 Michal Kucián
Předseda ČSSD Praha 3

 Pokračování

Pomůže nový loterijní zákon omezit počet heren v naší městské části?

V MČ Praha 3 je povoleno provozovat výherní hrací přístroje na 124 místech. Ve srovnání s ostatními městskými částmi co do počtu heren zaujímáme smutné druhé místo, hned po MČ Praha 4. Hernu dnes nalezneme téměř na každém rohu a co víc, Praha 3 je jedna z mála městských částí, kde je všude povoleno provozovat hrací přístroje bez omezení. Městská vyhláška přitom již nyní umožňuje omezit provoz přístrojů v nejproblematičtějších místech do půlnoci. Právě v  brzkých ranních hodinách je přitom v okolí heren vyšší výskyt kriminality, vandalismu a rušení nočního klidu, na který si občané stěžují.

 Pokračování

  <<předchozí stránka 2/5   následující>>